info@vairokolonele.lt
Vairo kolonėlių remontas

Vairo kolonėlių montavimo instrukcija

 1. Įsitikinti ar turima vairo kolonėlė yra lygiai tokia kokia numatyta automobilio gamintojo.
 2. Prieš montuojant vairo kolonėlę nuimti ir išplauti hidraulinio siurblio alyvos išsiplėtimo bakelį. Jis turi būti švarus, be alyvos, pašalinių daiktų ir skysčių  likučių.
 3. Jeigu vairo stiprintuvo hidraulinis siurblys nebuvo pristatytas testavimui kartu su vairo kolonėle jis privalo būti išrinktas, patikrintas, išplautas ir neradus paviršių ar mechanizmo pažeidimų, surinktas naudojant naujus sandariklius. Jei naudojamas naujas alyvos siurblys (užpildytas alyva) arba jis (naudotas hidraulinis siurblys) buvo pristatytas Vairo Kolonėlės Remonto bazės testavimui kartu su remontuojama vairo kolonėle arba jeigu sistema ne hidraulinė,-pereikite prie 5-o montavimo instrukcijos punkto.
 4. Įsitikinti aukšto ir žemo slėgio vamzdyno sandarumu. Jį švariai išplauti ir prapūsti suspaustu oru. Vamzdyne neturi būti drėgmės, tepalų liekanų, dulkių ir kitų pašalinių daiktų.
 5. Visų sujungimų vietose pašalinti  senų tarpiklių liekanas. Įsitikinti ar paviršiai nepažeisti, neturi pvz.-įbrėžimų, dėl kurių sistema galėtų tapti nesandari. Išvalyti sujungimus taip, kad jie atgautų pirminę formą (pvz. –plokštumą).  Jei tai neįmanoma, sujungimus ir/ar vamzdyno dalis būtina pakeisti. Taip pat įsitikinti pakankamu vamzdynų pratekamumu.
 6. Montuoti vairo kolonėlę tik gamintojo numatytuose taškuose. Montavimo vietos negali būti modifikuotos, negamykliškai suvirintos ar kitaip pakeistos. Jeigu montavimo taškai turi gumines ar kitokias įvores, jos turi būti pakeistos naujomis prieš vairo kolonėlės montavimą.
 7. Sujungimo vietose naudoti tik gamintojo numatytus tarpiklius ir tik pagal gamintojo nustatytą kiekį.
 8. Draudžiama naudoti bet kokias papildomas sandarinimo medžiagas nenumatytas gamintojo. (hermetikas, papildomos poveržlės, sąvaržos ir pan.)
 9. Patikrinti visas vairo mechanizmo sudedamąsias jungimosi ir judančias dalis. Kryžmės, išdrožos ir kiti sujungimai negali turėti jokio laisvumo, kuris nenumatytas gamintojo. Visi padidinti laisvumai turi būti pašalinti prieš montuojant vairo kolonėlę.
 10. Vairo kolonėlė turi būti montuojama originalioje komplektacijoje, be papildomų patobulinimų.
 11. Vairo traukės ir antgaliai turi būti nauji arba idealios būklės, tokie kaip numatyti gamintojo.
 12. Vairo kolonėlės apsaugos turi būti naujos, tinkamai parinktos pagal vairo kolonėlę ir automobilį, bei sandariai užspaustos metalinėmis sąvaržomis, nebent gamintojo numatyta kitaip.
 13. Montuojant vairo kolonėlę būtina nustatyti vairo padėties ir vairo kolonėlės veleno tikslias centines padėtis prieš jas sujungiant tarpusavyje.
 14. Vairo stiprintuvo žarnynas privalo būti sujungtas tinkama kryptimi, -aukštas ir grįžtamasis slėgis tam priklausančiose montavimo vietose.
 15. Visi sistemos sujungimai ir tvirtinimai turi būti sujungti ir suveržti tinkama jėga, turi būti įsitikinta jų patvarumu ir sandarumu.
 16. Sistemose, kuriose gamintojo numatytas vairo stiprintuvo skysčio filtras, jis turi būti pakeistas nauju prieš sumontuojant vairo kolonėlę.
 17. Hidraulinio stiprintuvo diržinės pavaros diržas turi būti naujas, įtempimo elementai ir guoliai nauji arba idealios būklės.
 18. Įsitikinus, kad visi aukščiau išvardinti veiksmai atlikti taip kaip nurodyta, užpildyti vairo stiprintuvo hidraulinio skysčio rezervuarą nauju skysčiu pagal gamintojo nurodytą tipą. Negalima naudoti universalių alyvų. Užpildžius bakelį beveik iki viršaus, automobilio ratams neliečiant žemės sukti vairą į kairę ir į dešinę švelniai pasiekiant kraštutines padėtis. Skysčio lygiui bakelyje žemėjant pildyti iki normos.
 19. Pasiekus skysčio normą ir jai nebemažėjant sukimo judesių metu, patikrinti ar sistemoje neatsiranda skysčio nuotėkis. Sistemai esant sandariai galima užvesti automobilio variklį. Užvedimo metu draudžiama kelti variklio apsukas akseleruojant. Užvedus variklį leisti dirbti laisva eiga, sukinėjant vairą būtina atidžiai stebėti alyvos lygį išsiplėtimo bakelyje. Jį palaikyti tarp min ir max padalų.
 20. Stengtis kuo greičiau pašalinti orą iš vairo stiprintuvo sistemos saugant alyvos siurblį. Tai turėtų įvykti maksimaliai per pirmas 5-ias minutes. Stebėti ar vyksta skysčio cirkuliacija, jos neesant nedelsiant gesinti automobilio variklį ir ieškoti to priežasčių. Sukinėjant vairą iki kraštinių padėčių vairo stiprintuvo žarnos neturi susitraukti ar pernelyg išsiplėsti.
 21. Nuorinus sistemą vairo stiprintuvo siurblys neturi skleisti pašalinių garsų.
 22. Įgyvendinus visus aukščiau išvardintus punktus nuleisti ratus ant žemės ir testuoti sistemą su esančiu natūraliu pasipriešinimu. Stebėti ar neatsiranda anksčiau išvardinti šalutiniai veiksniai. Pastebėjus nors menkiausius nesklandumus nedelsiant gesinti automobilio variklį ir ieškoti to priežasčių.
 23. Atlikti ratų geometrijos reguliavimą pagal standartinius gamintojo nurodymus. Pakabos tampriųjų elementų laisvumas taip pat turi neigiamos įtakos vairo mechanizmo veikimo ilgaamžiškumui. Ypatingą dėmesį atkreipti į amortizatorių atramas bei jų guolius, spyruokles. Visi kiti lementai taip pat negali turėti padidinto laisvumo.
 24. Tinkamai sureguliavus ratų geometriją ir sistemai tinkamai veikiant atlikti 3-5 km bandomąjį važiavimą. Tikrinti ar sistema tinkamai veikia, ar vairo stiprintuvas veikia tolygiai, ar posūkiuose nemažėja jo jėga ir t.t.
 25. Dar kartą atlikti visų vairo stiprintuvo agregatų veikimo ir sujungimų sandarumo patikrą. Pastebėjus pašalinius garsus, sujungimų nesandarumus, pernelyg didelį alyvos putojimą ar bet kokius kitus nepageidaujamus veiksnius, sustabdyti sistemos veikimą ir kuo operatyviau išaiškinti to priežastis. Priežasčių nepašalinus sistemos naudoti negalima.